Referenser

#LIVSLUST

Starka ungdomar: Näring för kropp, själ och sinne

#FRISKTANTEN

Våra ungdomar är vår framtid. Stjäl vårt samhälle idag våra barn? Vad är det som ligger bakom att fler och fler unga mår dåligt psykiskt? Vad är det som gör att livsstilssjukdomar ökar bland unga? Vad är det som ligger bakom att allt fler unga begår självmord? Vad är det som gör att barn skjuter barn? Starka och berörande frågor om ett problem som vi behöver agera på och tiden för det är NU! För att våra barn och unga ska kunna få möjlighet att vara friska, glada och utvecklas på alla nivåer behöver de grundläggande behoven finnas tillgängliga för dem. I denna bok kommer du att få ta del av hur vår kropps livsnödvändiga näringsbehov påverkar vår hälsa positivt och därmed vår förmåga att känna livslust.

 

REFERENSER LIVSLUST

REKOMMENDATIONER PÅ VIDARE LÄSNING OCH FÖRDJUPNING 

VETENSKAPLIGA ARTIKLAR:

Blasbalg TL, Hibbeln JR, Ramsden CE, Majchrzak SF, Rawlings RR. (2011) Changes in consumption of omega-3 and omega-6 fatty acids in the United States during the 20th century. Am J Clin Nutr. 93(5):950-62. doi: 10.3945/ajcn.110.006643. Epub 2011 Mar 2.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21367944/

Crawford M.A., Sinclair A.J. (1972). Nutritional influences in the evolution of the mammalian brain. In Lipids, malnutrition and the developing brain, 267–292. Elliot K., Knight J. (Eds.). A Ciba Foundation Symposium (19–21 October, 1971). Amsterdam, Elsevier.

Crawford M.A., Bloom M., Broadhurst C.L., Schmidt W.F., Cunnane S.C., Galli C., Ghebremeskel K., Linseisen F., Lloyd-Smith J., Parkington J. (1999). Evidence for the unique function of DHA during the evolution of the modern hominid brain. Lipids, 34, S39–S47.

Dyerberg J. (1994). The epidemiology of omega 3 fatty acids. World Rev Nutr Diet, 76, 133–136

Eaton S.B., Eaton S.B. III, Sinclair A.J., Cordain L., Mann N.J. (1998) Dietary intake of long-chain polyunsaturated fatty acids during the Paleolithic. In The return of the omega 3 fatty acids into the food supply, ed. Simopoulos A., World Rev Nutr Dietet, Karger, 83, 12–23.

García-Blanco L, de la O V, Santiago S, Pouso A, Martínez-González MÁ, Martín-Calvo N. High consumption of ultra-processed foods is associated with increased risk of micronutrient inadequacy in children: The SENDO project. Eur J Pediatr. 2023 Aug;182(8):3537-3547. doi: 10.1007/s00431-023-05026-9. Epub 2023 May 19. PMID: 37204600; PMCID: PMC10460344. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37204600/

Harris WS, Von Schacky C. (2004) The Omega-3 Index: a new risk factor for death from coronary heart disease? Prev Med. 39(1):212-20. doi: 10.1016/j.ypmed.2004.02.03.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15208005/

McBurney M, Tintle NL, Vasan RS, Sala-Vila A, & Harris WS. (2021) Using an erythrocyte fatty acid fingerprint to predict risk of all-cause mortality: the Framingham Offspring Cohort, The American Journal of Clinical Nutrition, Volume 114, Issue 4, Pages 1447-1454.
https://doi.org/10.1093/ajcn/nqab195

Simopoulos AP. (1991) Omega-3 fatty acids in health and disease and in growth and development. Am J Clin Nutr. 54(3):438-63.
https://doi.org/10.1093/ajcn/54.3.438

Simopoulos AP. (1999) Essential fatty acids in health and chronic disease. Am J Clin Nutr. 70(3 Suppl):560S-569S.
https://doi.org/10.1093/ajcn/70.3.560s

Simopoulos AP. (2002) The importance of the ratio of omega-6/omega-3 essential fatty acids, Biomedicine & Pharmacotherapy, Volume 56, Issue 8: 365-379.
https://doi.org/10.1016/S0753-3322(02)00253-6

Artemis P. Simopoulos M.D. (2004) Omega-6/Omega-3 Essential Fatty Acid Ratio and Chronic Diseases, Food Reviews International, 20:1, 77-90.
https://doi.org/10.1081/FRI-120028831

Simopoulos AP. (2008) The importance of the omega-6/omega-3 fatty acid ratio in cardiovascular disease and other chronic diseases. Exp Biol Med (Maywood). 233(6):674-88. doi: 10.3181/0711-MR-311. Epub 2008 Apr 11.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18408140/

Simopoulos AP. (2011) Evolutionary aspects of diet: the omega-6/omega-3 ratio and the brain. Mol Neurobiol 44(2):203–15. doi:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21279554/10.1007/s12035-010-8162-0 

 

BÖCKER 

Clayton, Paul: Låt maten bli din medicin – Farmakonutrition som den nya vägen till hälsa, läkning och lycka. (2020)
Haglund, Olle: Omega-3-revolutionen och mycket annat om hälsa och sjukdom (2012)
Saldeen, Tom: Omega-3 Vitaminet från havet (2010)

 

WEBBSIDOR 

European Food Information Council (EUFIC), är en konsumentinriktad ideell organisation, grundad för att göra vetenskapen bakom mat och hälsa mer tillgänglig och lättare att förstå. EUFIC:s uppdrag är att producera vetenskapsbaserat innehåll för att inspirera och stärka hälsosammare och mer hållbara kostvanor och livsstilar bland europeiska medborgare.
https://www.eufic.org/en/whats-in-food/article/the-importance-of-omega-3-and-omega-6-fatty-acids

Fatty Acid Research Institute (FARI) är en ideell forsknings- och utbildningsstiftelse. FARI grundades för att påskynda upptäckten av fettsyrornas hälsoeffekter, framför allt de långkedjiga omega-3-fettsyrorna EPA och DHA. FARIs forskare kommer att fokusera målmedvetet på att publicera högkvalitativa forskningsstudier om de många sambanden mellan fettsyranivåer och hälsoresultat för människor (och djur). Dessa studier kommer att förbättra vår förmåga att förutsäga risken för sjukdom, och ännu viktigare, föreslå sätt att minska risken genom att ändra vår kost och/eller kosttillskott.
https://www.faresinst.org/

Torrblodsanalys fettsyror
https://www.zinzinotest.com/en/balancetest

 

PODCASTS & BROADCASTS 

I den här videon intervjuas Dr. William Harris, grundare av ‘omega-3 indexet’ intervjuad av Dr. Rhonda Patrick. En djupdykning i omega-3: https://www.youtube.com/watch?v=-f-CFQxaUY4

Den här serien rekommenderas varmt och speciellt episod #8 där Dr. Harris intervjuar omega-3 legenden Dr. Jörn Dyerberg. Dr. Dyerberg berättar om upptäckten av omega-3 EPA och DHA, tidiga forskningsrön och hur han kastades in i rampljuset som ett resultat av hans forskning om grönländska inuiter: https://omegaquant.com/omegamatters-broadcasts/

I den här videon berättar Paul Greenberg om de upptäckter och lärdomar han gjorde när han skrev boken, ’The Omega Principle: Seafood and the Quest for a Long Life and a Healthier Planet’:
https://environment.harvard.edu/omega-principle-seafood-and-quest-long-life-and-healthier-planet-0

 

REFERENSER TILL BOKENS SPECIFIKA KAPITEL

VÅRA OBALANSERADE UNGDOMAR – MENTAL HÄLSA – LARMET GÅR!!!

Mental health crisis could cost the world $16 trillion by 2030;
https://www.reuters.com/article/us-health-mental-global-idUSKCN1MJ2QN

World Economic Forum Annual Meeting, Mental Health: 
https://www.weforum.org/agenda/2019/01/lets-make-2019-the-year-we-take-action-on-mental-health/#:~:text=The%20global%20mental%20health%20crisis,stunting%20productivity%20and%20economic%20growth.

Avenevoli S, Swendsen J, He JP, Burstein M, Merikangas KR. Major depression in the national comorbidity survey-adolescent supplement: prevalence, correlates, and treatment. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry (2015) 5437-44(1):e32. doi: 10.1016/j.jaac.2014.10.010
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25524788/

Carney RM, Steinmeyer BC, Freedland KE, Rubin EH, Rich MW, Harris WS. Baseline blood levels of omega-3 and depression remission: a secondary analysis of data from a placebo-controlled trial of omega-3 supplements. J Clin Psychiatry (2016) 77(2):e138–143. doi: 10.4088/JCP.14m09660
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26930527/

Fergusson DM, Woodward LJ. Mental health, educational, and social role outcomes of adolescents with depression. Arch Gen Psychiatry (2002) 59(3):225–31. doi:10.1001/archpsyc.59.3.225
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11879160/

Ferrari AJ, Norman RE, Freedman G, Baxter AJ, Pirkis JE, Harris MG, et al. The burden attributable to mental and substance use disorders as risk factors for suicide: findings from the Global Burden of Disease Study 2010. PloS One (2014) 9(4):e91936. doi: 10.1371/journal.pone.009193
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24694747/ 

Häberling I, Berger G, Schmeck K, Held U and Walitza S (2019) Omega-3 Fatty Acids as a Treatment for Pediatric Depression. A Phase III, 36 Weeks, Multi-Center, Double-Blind, Placebo-Controlled Randomized Superiority Study. Front. Psychiatry 10:863. doi: 10.3389/fpsyt.2019.00863 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31827448/

Korczak DJ, Goldstein BI. Childhood onset major depressive disorder: course of illness and psychiatric comorbidity in a community sample. J Pediatr (2009) 155(1):118–23. doi: 10.1016/j.jpeds.2009.01.061
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19394039/

Lin PY, Huang SY, Su KP. A meta-analytic review of polyunsaturated fatty acid compositions in patients with depression. Biol Psychiatry (2010) 68(2):140–7. doi: 10.1016/j.biopsych.2010.03.018 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20452573/

Murakami K, Miyake Y, Sasaki S, Tanaka K, Arakawa M. Fish and n-3 polyunsaturated fatty acid intake and depressive symptoms: Ryukyus Child Health Study. Pediatrics (2010) 126(3):e623–630. doi: 10.1542/peds.2009-3277
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20713476/

Simopoulos AP. Evolutionary aspects of diet: the omega-6/omega-3 ratio and the brain. Mol Neurobiol (2011) 44(2):203–15. doi: 10.1007/s12035-010-8162-0 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21279554/

Thesing CS, Bot M, Milaneschi Y, Giltay EJ, Penninx B. Omega-3 and omega-6 fatty acid levels in depressive and anxiety disorders. Psychoneuroendocrinology (2018) 87:53–62. doi: 10.1016/j.psyneuen.2017.10.005
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29040890/

Timonen M, Horrobin D, Jokelainen J, Laitinen J, Herva A, Rasanen P. Fish consumption and depression: the Northern Finland 1966 birth cohort study. J Affect Disord (2004) 82(3):447–52. doi: 10.1016/j.jad.2004.02.002
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15555697/

NÄRINGSBRISTER KAN LEDA TILL DEPRESSION OCH AGGRESSION HOS BARN OCH UNGA

Melvyn R. Werbach, M.D., (1995) Nutritional Influences on Aggressive Behavior. Journal Of Orthomolecular Medicine Vol. 7, No. 1, 1995
http://orthomolecular.org/library/articles/webach.shtml

Meyer, B.J.; Byrne, M.K.; Collier, C.; Parletta, N.; Crawford, D.; Winberg, P.C.; Webster, D.; Chapman, K.; Thomas, G.; Dally, J.; et al. Baseline omega-3 index correlates with aggressive and attention deficit disorder behaviours in adult prisoners. PLoS ONE 2015
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0120220

UNICEF press release: Poor diets damaging children’s health
https://www.unicef.org.uk/press-releases/poor-diets-damaging-childrens-health-warns-unicef/#:~:text=Almost%202%20in%203%20children,%2C%20in%20many%20cases%2C%20death

Chisholm, D., Sweeny, K., Sheehan, P., Rasmussen, B., Smit, F., Cuijpers, P., & Saxena, S. (2016). Scaling-up treatment of depression and anxiety: a global return on investment analysis. The Lancet Psychiatry, 3(5), 415-424.
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(16%2930024-4/fulltext

Klaus W. Lange. (2020) Omega-3 fatty acids and mental health. Global Health Journal. 4;1. Pages 18-30. ISSN 2414-6447. doi: 10.1016/j.glohj.2020.01.004.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S241464472030004X

Portnoy, J, Raine, A, Liu, J, Hibbeln, JR. Reductions of intimate partner violence resulting from supplementing children with omega-3 fatty acids: A randomized, double-blind, placebo-controlled, stratified, parallel-group trial. Aggr Behav. 2018; 44: 491–500.
https://doi.org/10.1002/ab.21769

Raine, A., Portnoy, J., Liu, J., Mahoomed, T. and Hibbeln, J.R. (2015), Reduction in behavior problems with omega-3 supplementation in children aged 8–16 years: a randomized, double-blind, placebo-controlled, stratified, parallel-group trial. J Child Psychol Psychiatr, 56: 509-520.
https://doi.org/10.1111/jcpp.12314

Reimers A, Ljung H. (2019) The emerging role of omega-3 fatty acids as a therapeutic option in neuropsychiatric disorders. Ther Adv Psychopharmacol. 24;9:2045125319858901. doi: 10.1177/2045125319858901. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31258889/

VARFÖR ÄR ESSENTIELLA FETTSYROR VIKTIGA?

Colquhoun I, Bunday S. (1981) A lack of essential fatty acids as a possible cause of hyperactivity in children. Medical Hypothesis 7: 673-9.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7196985/

Harris WS, Von Schacky C. (2004) The Omega-3 Index: a new risk factor for death from coronary heart disease? Prev Med. 39(1):212-20. doi: 10.1016/j.ypmed.2004.02.030. PMID: 15208005.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15208005/

Harris, W.S.; Polreis, J. (2016) Measurement of the Omega-3 Index in Dried Blood Spots. Ann. Clin. Lab. Res. 4, 137–144.
https://omegaquant.com/wp-content/uploads/2018/12/DBS-Method-paper-WSH-JP-2016-Ann-Clin-Lab-Res.pdf

Jo S, Harris WS, Tintle NL, Park Y. (2022) Association between Omega-3 Index and Hyperglycemia Depending on Body Mass Index among Adults in the United States. Nutrients. 14(20):4407. doi: 10.3390/nu14204407. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36297090/

Stark KD, Van Elswyk ME, Higgins MR, Weatherford CA, Salem N Jr. (2016) Global survey of the omega-3 fatty acids, docosahexaenoic acid and eicosapentaenoic acid in the blood stream of healthy adults. Prog Lipid Res. 63:132-52. Doi: 10.1016/j.plipres.2016.05.001. Epub 2016 May 20. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27216485/

Stevens LJ, Zentall SS, Deck JL, et al. (1995) Essential fatty acid metabolism in boys with attention deficit hyperactivity disorder. Am J Clin Nutr, 62: 761-8.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7572706/

von Schacky C, Harris WS. (2007) Cardiovascular risk and the omega-3 index. J Cardiovasc Med (Hagerstown). 8 Suppl 1:S46-9. doi: 10.2459/01.JCM.0000289273.87803.87. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17876200/

 

SÖMNTJUVAR TAR KUNSKAP OCH HÄLSA

https://lakartidningen.se/aktuellt/kultur-2/2019/10/blatt-ljus-ger-oss-vita-natter/
https://ljuskultur.se/artiklar/det-ar-dags-att-tanka-forbi-det-bla-ljuset/
https://www.1177.se/barn–gravid/att-ta-hand-om-barn/barns-somn/barns-somn-i-olika-aldrar/

 

ABC – SVÄLTER HJÄRNAN?

ABC, skriven av Martin Contra, Björn Frisén och Keith Almgren, är en skolrelaterad sång som Anna Book framförde i den svenska Melodifestivalen 1986.

Baker SM. A biochemical approach to the problem of dyslexia. J Learn Disabil 1985; 18: 581-4.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21279554/

Burgess JR. (1998) Attention deficit hyperactivity disorder; observational and interventional studies. NIH workshop on omega-3 essential fatty acids in psychiatric disorder; National Institutes of Health, Bethesda, USA, Sept 2-3:
Stevens LJ, Zentall SS, Deck JL, Abate ML, Watkins BA, Lipp SR, Burgess JR. Essential fatty acid metabolism in boys with attention-deficit hyperactivity disorder. Am J Clin Nutr. 1995 Oct;62(4):761-8. doi: 10.1093/ajcn/62.4.761. PMID: 7572706.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7572706/
Stevens LJ, Zentall SS, Abate ML, Kuczek T, Burgess JR. Omega-3 fatty acids in boys with behavior, learning, and health problems. Physiol Behav. 1996 Apr-May;59(4-5):915-20. doi: 10.1016/0031-9384(95)02207-4. PMID: 8778886.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0031938495022074

Chang, J.PC., Su, KP., Mondelli, V. et al. High-dose eicosapentaenoic acid (EPA) improves attention and vigilance in children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and low endogenous EPA levels. Transl Psychiatry 9, 303 (2019).
https://doi.org/10.1038/s41398-019-0633-0

Jordi Sunyer, Jordi Julvez (2019) Prenatal Omega-6:Omega-3 Ratio and Attention Deficit and Hyperactivity Disorder Symptoms,The Journal of Pediatrics, Volume 209
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30929929/

Richardson AJ., Montgomery P. (2005) The Oxford-Durham Study: A Randomized, Controlled Trial of Dietary Supplementation with Fatty Acids in Children with Developmental Coordination Disorder. Pediatrics. 115 (5): 1360–1366. 10.1542/peds.2004-2164.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15867048/ 

Sinn, Natalie; Bryan, Janet. (2007) Effect of Supplementation with Polyunsaturated Fatty Acids and Micronutrients on Learning and Behavior Problems Associated with Child ADHD. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics 28(2):p 82-91, DOI: 10.1097/01.DBP.0000267558.88457.a5
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17435458/

Hemsidor med hjälpsam och fördjupande information:
https://stigbengmark.com/tarmens-och-hjarnans-kommunikation-tarm-hjarna-axeln/
https://ki.se/forskning/adhd-diagnos-som-vacker-kanslor
https://attention.se/npf/adhd/


TIPS FRÅN ADHD COACHEN

Holly A. White & Priti Shah (2016) Scope of Semantic Activation and Innovative Thinking in College Students with ADHD, Creativity Research Journal, 28:3, 275-282, DOI: 10.1080/10400419.2016.1195655
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10400419.2016.1195655


NOOTROPIC – Ett ämne som förändrar hur din hjärna ser världen

Blasco-Fontecilla H, Moyano-Ramírez E, Méndez-González O, Rodrigo-Yanguas M, Martin-Moratinos M, Bella-Fernández M. (2022) Effectivity of Saffron Extract (Saffr’Activ) on Treatment for Children and Adolescents with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD): A Clinical Effectivity Study. Nutrients. 14(19):4046.
https://doi.org/10.3390/nu14194046

Lopresti, AL, Drummond, PD, Inarejos-García, AM, Prodanov M. (2018) affron®, a standardised extract from saffron (Crocus sativus L.) for the treatment of youth anxiety and depressive symptoms: A randomised, double-blind, placebo-controlled study, Journal of Affective Disorders, Volume 232, Pages 349-357.
https://doi.org/10.1016/j.jad.2018.02.070.

Lopresti AL, Smith SJ, Hood SD, Drummond PD. (2019) Efficacy of a standardised saffron extract (affron®) as an add-on to antidepressant medication for the treatment of persistent depressive symptoms in adults: A randomised, double-blind, placebo-controlled study. Journal of Psychopharmacology. 33(11):1415-1427. doi: 10.1177/0269881119867703
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31475623/

Lopresti AL, Drummond PD. (2017) Efficacy of curcumin, and a saffron/curcumin combination for the treatment of major depression: A randomised, double-blind, placebo-controlled study, Journal of Affective Disorders, Volume 207, Pages 188-196.
https://doi.org/10.1016/j.jad.2016.09.047

Nishide, A., Fujita, T., Nagaregawa, Y., Shoyama, Y., Ohnuki, K., Shimizu, K., Yamamoto, T., Watanabe, T., & Ohnuki, K. (2018).
Sleep enhancement by saffron extract in randomized control trial. Japanese Pharmacology and Therapeutics, 46(8), 1407-1415.
https://piusani.it/wp-content/uploads/2023/05/Affron_Clinical_study_Sleep_Japan_NishideA_2018.pdf


FINNAR, AKNE, EKSEM, HUDHÄLSA?

Rubin, M.G., Kim, K. & Logan, A.C. Acne vulgaris, mental health and omega-3 fatty acids: a report of cases. Lipids Health Dis 7, 36 (2008). https://doi.org/10.1186/1476-511X-7-36

Prescott, S.L., Larcombe, DL., Logan, A.C. et al. (2017) The skin microbiome: impact of modern environments on skin ecology, barrier integrity, and systemic immune programming. World Allergy Organ J. 10,29.
https://doi.org/10.1186/s40413-017-0160-5

Salem, I., Ramser, A., Isham, N., & Ghannoum, M. A. (2018). The Gut Microbiome as a Major Regulator of the Gut-Skin Axis. Frontiers in microbiology9, 1459. https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.01459

Sherwani, MA, Tufail, S, Muzaffar, AF, Yusuf, N. (2018) The skin microbiome and immune system: Potential target for chemoprevention?. Photodermatol Photoimmunol Photomed. 34: 25– 34. 
https://doi.org/10.1111/phpp.12334

Yoon Jung, J., Hoon Kwon, H., Soo Hong, J., Young Yoon, J., Sun Park, M., Young Jang, M., & Hun Suh, D. (2014). Effect of Dietary Supplementation with Omega-3 Fatty Acid and Gamma-linolenic Acid on Acne Vulgaris: A Randomised, Double-blind, Controlled Trial. Acta Dermato-Venereologica94(5), 521–525. https://doi.org/10.2340/00015555-1802

Hemsidor med hjälpsam och fördjupande information:

Rush University Medical Center. (2008, January 31). Allergic Disease Linked To Irritable Bowel Syndrome. ScienceDaily. Retrieved June 11, 2023 from www.sciencedaily.com/releases/2008/01/080130170325.htm

University of California – San Diego. (2018, March 1). Beneficial skin bacteria protect against skin cancer. ScienceDaily. Retrieved June 12, 2023 from www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180301103701.htm
https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2014/06/antibiotikabehandling-av-akne-bor-begransas/

 

ASTMA, ALLERGI?

Artemis P. Simopoulos M.D. (2004) Omega-6/Omega-3 Essential Fatty Acid Ratio and Chronic Diseases, Food Reviews International, 20:1, 77-90, DOI: 10.1081/FRI-120028831
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17435458/

Miles EA, Calder PC. (2017) Can Early Omega-3 Fatty Acid Exposure Reduce Risk of Childhood Allergic Disease? Nutrients, 21;9(7):784. doi: 10.3390/nu9070784. PMID: 28754005; PMCID: PMC5537898.
https://www.mdpi.com/2072-6643/9/7/784

H. Oddy, N. H. de Klerk, G. E. Kendall, S. Mihrshahi & J. K. Peat (2004) Ratio of Omega‐6 to Omega‐3 Fatty Acids and Childhood Asthma, Journal of Asthma, 41:3, 319-326, DOI: 
10.1081/JAS-120026089
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15260465/


HUVUDVÄRK? MENSVÄRK? KRAMPER?

Burch R. (2021) Dietary omega 3 fatty acids for migraine. BMJ. 2021 Jun 30;374:n1535. doi: 10.1136/bmj.n1535. PMID: 34193458
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34193458/

Edvinsson L, Haanes KA, Warfvinge K. Does inflammation have a role in migraine? Nat Rev Neurol. 2019 Aug;15(8):483-490. doi: 10.1038/s41582-019-0216-y. Epub 2019 Jul 1. PMID: 31263254.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31263254/

Proctor M, Farquhar C. Diagnosis and management of dysmenorrhoea. BMJ. 2006 May 13;332(7550):1134-8. doi: 10.1136/bmj.332.7550.1134. PMID: 16690671; PMCID: PMC1459624.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16690671/

Hemsidor med hjälpsam och fördjupande information:
https://vulverine.se/blogg/mensvark/

 

EN MAGE I BALANS

Artemis P. Simopoulos (2002) Omega-3 Fatty Acids in Inflammation and Autoimmune Diseases, Journal of the American College of Nutrition, 21:6, 495-505, DOI: 10.1080/07315724.2002.10719248
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12480795/


TARMFLORAN STYR VÅR HJÄRNA

Cryan, J.F., et al., (2019) The Microbiota-Gut-Brain Axis. Physiol Rev, 99(4): p. 1877-2013.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31460832/

Cryan, J.F., et al., (2019) The gut microbiome in neurological disorders. Lancet Neurol,
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31753762/

Clayton, Paul (2020) Låt maten bli din medicin – Farmakonutrition som den nya vägen till hälsa, läkning och lycka. 
https://drpaulclayton.eu/blog/the-second-edition-of-dr-p-claytons-book-let-your-food-be-your-pharmaco-nutrition/

Farzi, A., E.E. Frohlich, and P. Holzer, (2018) Gut Microbiota and the Neuroendocrine System. Neurotherapeutics, 15(1): p. 5-22.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29380303/

Sherwin, E., et al., (2019) Microbiota and the social brain. Science, 2019. 366(6465):
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31672864/

VÅR KROPPS ALFABETA

Farzaneh-Far, R., Lin, J., Epel, E. S., Harris, W. S., Blackburn, E. H., & Whooley, M. A. (2010). Association of marine omega-3 fatty acid levels with telomeric aging in patients with coronary heart disease. JAMA303(3), 250–257.
https://doi.org/10.1001/jama.2009.2008

García-Blanco L, de la O V, Santiago S, Pouso A, Martínez-González MÁ, Martín-Calvo N. High consumption of ultra-processed foods is associated with increased risk of micronutrient inadequacy in children: The SENDO project. Eur J Pediatr. 2023 Aug;182(8):3537-3547. doi: 10.1007/s00431-023-05026-9. Epub 2023 May 19. PMID: 37204600; PMCID: PMC10460344.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31672864/

Rajabi-Naeeni, M., Dolatian, M., Qorbani, M., & Vaezi, A. A. (2021). Effect of omega-3 and vitamin D co-supplementation on psychological distress in reproductive-aged women with pre-diabetes and hypovitaminosis D: A randomized controlled trial. Brain and Behavior, 11, e2342. 
https://doi.org/10.1002/brb3.2342

Richards, J. B., Valdes, A. M., Gardner, J. P., Paximadas, D., Kimura, M., Nessa, A., Lu, X., Surdulescu, G. L., Swaminathan, R., Spector, T. D., & Aviv, A. (2007). Higher serum vitamin D concentrations are associated with longer leukocyte telomere length in women. The American journal of clinical nutrition86(5), 1420–1425.
https://doi.org/10.1093/ajcn/86.5.1420

Xu, Q., Parks, C. G., DeRoo, L. A., Cawthon, R. M., Sandler, D. P., & Chen, H. (2009). Multivitamin use and telomere length in women. The American journal of clinical nutrition89(6), 1857–1863.
https://doi.org/10.3945/ajcn.2008.26986


DET FINNS OLIKA TYPER AV STRESS

López-Otín, C., Blasco, M. A., Partridge, L., Serrano, M., & Kroemer, G. (2013). The hallmarks of aging. Cell153(6), 1194–1217. https://doi.org/10.1016/j.cell.2013.05.039


NEDSTÄMD, LÅG, DEPPIG?

Carisha S. Thesing et al. Omega-3 and omega-6 fatty acid levels in depressive and anxiety disorders. Psychoneuroendocrinology. 2018
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29040890/

Dantzer R., Kelley KW. (1989) Stress and immunity: An integrated view of relationships between the brain and the immune system, Life Sciences, Volume 44, Issue 26: 1995-2008
https://doi.org/10.1016/0024-3205(89)90345-7

Elizabeth P. (2019) Gut bacteria linked to mental well-being and depression. Science 363,569-569. DOI:10.1126/science.363.6427.569
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30733395/

James J. Dicolantonio and James H. O´Keefe. The Importance of Marine Omega-3s for Brain Development and the Prevention and treatment of Behavior, Mood, and Other Brain Disorders. Nutrients. 2020
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32759851/

Liu RT, Rowan-Nash AD, Sheehan AE, Walsh RFL, Sanzari CM, Korry BJ, Belenky P. (2020) Reductions in anti-inflammatory gut bacteria are associated with depression in a sample of young adults, Brain, Behavior, and Immunity, Volume 88: 308-324.
https://doi.org/10.1016/j.bbi.2020.03.026.

Peet M, Horrobin DF. A dose ranging study of the effects of ethyl eicosapentaeonate in patients with ongoing depression in spite of apparently adequate treatment with standard drugs. Arch Gen Psychiatry 2002; 59: 913-9.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12365878/

Rapaport MH et al. Inflammation as a predictive biomarker for response to omega-3 fatty acids in major depressive disorder: a proof-of-concept study. Molecular Psychiatry 2015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4581883/

Reimers A, Ljung H. The emerging role of omega-3 fatty acids as a therapeutic option in neuropsychiatric disorders. Ther Adv Psychopharmacol. 2019 Jun 24;9:2045125319858901. doi: 10.1177/2045125319858901. PMID: 31258889; PMCID: PMC6591664.
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2045125319858901

Robert M. Carney et al: Baseline Blood Levels of Omega-3 and Depression Remission: A Secondary Analysis of Data from a Placebo-Controlled Trial of Omega-3 Supplements. Journal of Clinical Psychiatry. 2016.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26930527/

Rice, S.M., Hickie, I.B., Yung, A.R., Mackinnon, A., Berk, M., Davey, C., Hermens, D.F., Hetrick, S.E., Parker, A.G., Schäfer, M.R., McGorry, P.D. and Amminger, G.P. (2016), Youth depression alleviation: the Fish Oil Youth Depression Study (YoDA-F): A randomized, double-blind, placebo-controlled treatment trial. Early Intervention in Psychiatry, 10: 290-299.
https://doi.org/10.1111/eip.12166

Valles-Colomer, M., Falony, G., Darzi, Y. et al., (2019) The neuroactive potential of the human gut microbiota in quality of life and depression. Nat Microbiol 4, 623–632.
https://doi.org/10.1038/s41564-018-0337-x

D-VITAMIN – VÅRT SOLSKENSHORMON

Anglin, R., Samaan, Z., Walter, S., & McDonald, S. (2013). Vitamin D deficiency and depression in adults: Systematic review and meta-analysis. The British Journal of Psychiatry, 202(2), 100-107. doi:10.1192/bjp.bp.111.10666
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23377209/

Dogan-Sander et al. Inflammation and the Association of Vitamin D and Depressive Symptomatology. Nutrients 2021
https://www.mdpi.com/2072-6643/13/6/1972

Nikki Hancoks. Study: Vitamin D levels associated with depressive symptoms. NUTRAingredients.com 2021

Robert Bruggs et al. Vitamin D Deficiency is associated with an Increased Likelihood of Incident Depression in Community-Dwelling Older adults 2019
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30470577/

Sarkar S. Vitamin D for depression with a seasonal pattern: an effective treatment strategy. International Physical Medicine & Rehabilitation Journal. 2017
https://medcraveonline.com/IPMRJ/vitamin-d-for-depression-with-a-seasonal-pattern-an-effective-treatment-strategy.html

Hemsidor med fördjupande information: 
https://www.hbl.fi/artikel/ed378538-614d-4873-990a-35f84549a1b1
https://www.healthandscience.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=3181:depressiva-symtom-haenger-samman-med-brist-pa-d-vitamin-som-nu-kallas-lyckovitaminet&catid=20&Itemid=454&lang=sv

DIABETES TYP-1 och TYP-2

Bastos, T. S. B., Braga, T. T., & Davanso, M. R. (2022). Vitamin D and Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids in Type 1 Diabetes Modulation. Endocrine, metabolic & immune disorders drug targets22(8), 815–833.
https://doi.org/10.2174/1871530322666220103114450

Facchini, F. S., Hua, N., Abbasi, F., & Reaven, G. M. (2001). Insulin resistance as a predictor of age-related diseases. The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 86(8), 3574–3578.
https://doi.org/10.1210/jcem.86.8.7763

Norris JM, Yin X, Lamb MM, et al. (2007) Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acid Intake and Islet Autoimmunity in Children at Increased Risk for Type 1 Diabetes. JAMA. 298(12):1420–1428. doi:10.1001/jama.298.12.1420
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17895458/

Rawshani A, Sattar N, Franzén S, Rawshani A, Hattersley AT, Svensson AM, Eliasson B, Gudbjörnsdottir S. (2018), Excess mortality and cardiovascular disease in young adults with type 1 diabetes in relation to age at onset: a nationwide, register-based cohort study, The Lancet, Volume 392, Issue 10146: 477-486.
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31506-X.

Hemsidor med fördjupande information: 
https://www.diabetes.se/

https://www.diabetes.se/ungdiabetes/diabetes/typ-2-diabetes-hos-barn-och-unga/

https://www.diabetesportalen.lu.se/artikel/diabetes-pandemin-som-bara-vaxer-och-vaxer

https://www.dietdoctor.com/se/insulinresistens

DET “PERFEKTA” RECEPTET?

Hemsidor med fördjupande information: 
https://nutritionsfakta.se/2016/06/10/socker-beroende-och-beteende/

https://www.specialnest.se/forskning/dopamin-nyckelspelaren-i-hjarnans-beloningssystem

 

SOCKER = SOCKER?

Suez, J., Cohen, Y., Valdés-Mas, R., Mor, U., Dori-Bachash, M., Federici, S., Zmora, N., Leshem, A., Heinemann, M., Linevsky, R., Zur, M., Ben-Zeev Brik, R., Bukimer, A., Eliyahu-Miller, S., Metz, A., Fischbein, R., Sharov, O., Malitsky, S., Itkin, M., Stettner, N., … Elinav, E. (2022). Personalized microbiome-driven effects of non-nutritive sweeteners on human glucose tolerance. Cell, 185(18), 3307–3328.e19.
https://doi.org/10.1016/j.cell.2022.07.016

Hemsidor med fördjupande information: 
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer-foldrar/nordiska-naringsrekommendationer-2012-svenska.pdf

https://annfernholm.se/category/barn-och-socker/

https://www.thecenterforhas.com/added-sugar-are-you-and-your-kids-ready-for-the-emotional-rollercoaster-ride-by-susana-sanchez-holistic-health-coach/

https://www.who.int/news/item/15-05-2023-who-advises-not-to-use-non-sugar-sweeteners-for-weight-control-in-newly-released-guideline


8 SOCKERBITAR OM DAGEN

Vos MB, Kaar JL, Welsh JA, Van Horn LV, Feig DI, Anderson CAM, Patel MJ, Munos JC, Krebs NF, Xanthakos SA, Johnson RK; on behalf of the American Heart Association Nutrition Committee of the Council on Lifestyle and Cardiometabolic Health; Council on Clinical Cardiology; Council on Cardiovascular Disease in the Young; Council on Cardiovascular and Stroke Nursing; Council on Epidemiology and Prevention; Council on Functional Genomics and Translational Biology; and Council on Hypertension. Added sugars and cardiovascular disease risk in children: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation. 2017;135:e1017–e1034. doi: 10.1161/CIR.0000000000000439.
https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/CIR.0000000000000439

Hemsidor med fördjupande information:
http://annfernholm.se/2016/08/23/barn-ska-ata-max-8-sockerbitar-per-dag-for-hjartats-skull/
https://folktandvarden.vgregion.se/fakta-och-munhalsorad/mat-och-dryck/om-socker/

Nordic Nutriton Recommendations 2023:
https://pub.norden.org/nord2023-003/nord2023-003.pdf
https://www.gp.se/nyheter/göteborg/tre-gånger-mer-socker-i-svensk-fanta-och-sprite-1.33027374

Sockerinnehåll i produkter från Region Halland:
https://vardgivare.regionhalland.se/app/uploads/2018/06/sockerutställning.pdf

Sockeraffischen från Region Stockholm:
https://ki.se/media/237804/download

 

EN DROPPE BLOD

Harris WS, Von Schacky C. (2004) The Omega-3 Index: a new risk factor for death from coronary heart disease? Prev Med. 39(1):212-20. doi: 10.1016/j.ypmed.2004.02.03
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15208005/

Marangoni, F., Colombo, C., & Galli, C. (2004). A method for the direct evaluation of the fatty acid status in a drop of blood from a fingertip in humans: applicability to nutritional and epidemiological studies. Analytical biochemistry326(2), 267–272.
https://doi.org/10.1016/j.ab.2003.12.016

McBurney M, Tintle NL, Vasan RS, Sala-Vila A, & Harris WS. (2021) Using an erythrocyte fatty acid fingerprint to predict risk of all-cause mortality: the Framingham Offspring Cohort, The American Journal of Clinical Nutrition, Volume 114, Issue 4, Pages 1447–1454.
https://doi.org/10.1093/ajcn/nqab195

Hemsidor med fördjupande information: 
Intervjuer med Dr. William Harris som ger fördjupande information om omega-3 indexet
https://youtu.be/Qmu1hvnfuw4
https://youtu.be/-f-CFQxaUY4


ETT STEG I TAGET GÖR SKILLNAD

The 5 Second Rule ❖ Mel Robbins
256. David JP Phillips – Sex lyckosubstanser som förändrar ditt liv
You Have to Understand This to Become Successful – The Slight Edge by Jeff Olson
The Marshmallow Test | Igniter Media | Church Video

CELLMEMBRAN, OMEGA-3 & CELLMEMBRANETS MJUKHET?

Cartwright, I. J., Pockley, A. G., Galloway, J. H., Greaves, M., & Preston, F. E. (1985). The effects of dietary omega-3 polyunsaturated fatty acids on erythrocyte membrane phospholipids, erythrocyte deformability and blood viscosity in healthy volunteers. Atherosclerosis55(3), 267–281.
https://doi.org/10.1016/0021-9150(85)90106-6

Popp-Snijders, C., Schouten, J. A., van Blitterswijk, W. J., & van der Veen, E. A. (1986). Changes in membrane lipid composition of human erythrocytes after dietary supplementation of (n-3) polyunsaturated fatty acids. Maintenance of membrane fluidity. Biochimica et biophysica acta854(1), 31–37. https://doi.org/10.1016/0005-2736(86)90061-1 

Gutiérrez, S., Svahn, S. L., & Johansson, M. E. (2019). Effects of Omega-3 Fatty Acids on Immune Cells. International journal of molecular sciences20(20), 5028. 
https://doi.org/10.1016/0021-9150(85)90106-6

OMEGA-6 OCH OMEGA-3 – INFLAMMATIONSPROCESSER

Clayton, Paul: Out of the fire – Why chronic Inflammation is the root of all disease and HOW to put out the flames (2013)
https://drpaulclayton.eu/books/

Serhan, Charles N., Nan Chiang, and Thomas E. Van Dyke. ”Resolving inflammation: dual anti-inflammatory and pro-resolution lipid mediators.” Nature Reviews Immunology 8.5 (2008): 349-361.
https://www.nature.com/articles/nri2294

Rius, Bibiana, et al. ”Resolution of inflammation in obesity-induced liver disease.” Frontiers in immunology 3 (2012): 257.
https://www.frontiersin.org/journals/immunology/articles/10.3389/fimmu.2012.00257/full

Hemsidor med fördjupande information: 
https://fasciaclinics.com/se/behandling/inflammation

Den här videon visar den officiella lektionen från Nobelprisutdelningen 1982 där forskarna Sune Bergström och Bengt Samuelsson får priset i medicin för upptäkten av eikosanoider.
https://youtu.be/XBfFHJG14PU

OMEGA-6 OCH OMEGA-3 I BALANS

DiNicolantonio, J. J., & O’Keefe, J. (2020). The Importance of Maintaining a Low Omega-6/Omega-3 Ratio for Reducing the Risk of Inflammatory Cytokine Storms. Missouri medicine117(6), 539–542.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7721408/

Simopoulos AP. (2002) The importance of the ratio of omega-6/omega-3 essential fatty acids, Biomedicine & Pharmacotherapy, Volume 56, Issue 8: 365-379.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0753332202002536?via%3Dihub

Simopoulos AP. (2004) Omega-6/Omega-3 Essential Fatty Acid Ratio and Chronic Diseases, Food Reviews International, 20:1, 77-90, DOI: 10.1081/FRI-120028831
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1081/FRI-120028831

Simopoulos AP. (2008) The importance of the omega-6/omega-3 fatty acid ratio in cardiovascular disease and other chronic diseases. Exp Biol Med (Maywood). 233(6):674-88. doi: 10.3181/0711-MR-311. Epub 2008 Apr 11.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18408140/

Simopoulos AP. (2011) Evolutionary aspects of diet: the omega-6/omega-3 ratio and the brain. Mol Neurobiol 44(2):203–15. doi: 10.1007/s12035-010-8162-0
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21279554/

Hemsidor med fördjupande information:
Föreläsning med Dr. Artemis Simopoulos om omega-6/omega-3 balans:
https://youtu.be/qNOtqqfU1wg
Fettsyreanalys av barn
https://www.zinzinotest.com/en/balance-test/children/children-and-products

OMEGA-6
Clayton P. (2018) Let your food be your pharmaco-nutrition – The new road to health, healing and happiness 

OMEGA-3
Avallone R, Vitale G, Bertolotti M. Omega-3 Fatty Acids and Neurodegenerative Diseases: New Evidence in Clinical Trials. Int J Mol Sci. 2019 Aug 30;20(17):4256. doi: 10.3390/ijms20174256.
https://www.mdpi.com/1422-0067/20/17/4256

Calder PC. (2017) Omega-3 fatty acids and inflammatory processes: from molecules to man. Biochem Soc Trans. 15;45(5):1105-1115. doi: 10.1042/BST20160474.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28900017/

Calder PC. (2010). Omega-3 fatty acids and inflammatory processes. Nutrients2(3), 355–374.
https://doi.org/10.3390/nu2030355

Calder PC. (2008) Session 3: Joint Nutrition Society and Irish Nutrition and Dietetic Institute Symposium on ’Nutrition and autoimmune disease’ PUFA, inflammatory processes and rheumatoid arthritis. Proc Nutr Soc. 67(4):409-18. doi: 10.1017/S002966510800869
https://www.cambridge.org/core/journals/proceedings-of-the-nutrition-society/article/session-3-joint-nutrition-society-and-irish-nutrition-and-dietetic-institute-symposium-on-nutrition-and-autoimmune-disease-pufa-inflammatory-processes-and-rheumatoid-arthritis/E0B179145FAC805DB1236B1D112848AF

Chilton FH, Dutta R, Reynolds LM, Sergeant S, Mathias RA, Seeds MC. Precision Nutrition and Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids: A Case for Personalized Supplementation Approaches for the Prevention and Management of Human Diseases. Nutrients. 2017 Oct 25;9(11):1165. doi: 10.3390/nu9111165. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29068398/

Goc, A., Niedzwiecki, A. & Rath, M. Polyunsaturated ω-3 fatty acids inhibit ACE2-controlled SARS-CoV-2 binding and cellular entry. Sci Rep 11, 5207 (2021). https://doi.org/10.1038/s41598-021-84850-1

Li X, Bi X, Wang S, Zhang Z, Li F, Zhao AZ. Therapeutic Potential of ω-3 Polyunsaturated Fatty Acids in Human Autoimmune Diseases. Front Immunol. 2019 Sep 27;10:2241. doi: 10.3389/fimmu.2019.02241. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31611873/

Simopoulos AP. (2002) Omega-3 Fatty Acids in Inflammation and Autoimmune Diseases, Journal of the American College of Nutrition, 21:6, 495-505, DOI: 10.1080/07315724.2002.10719248 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12480795/

Su KP, Huang SY, Chiu TH, Huang KC, Huang CL, Chang HC, Pariante CM. Omega-3 fatty acids for major depressive disorder during pregnancy: results from a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Clin Psychiatry. 2008 Apr;69(4):644-51. doi: 10.4088/jcp.v69n0418. PMID: 18370571.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18370571/

HÄLSOFUNKTIONER VI KAN TILLSKRIVA OMEGA-3 EPA & DHA

Bellumori, M., Cecchi, L., Innocenti, M., Clodoveo, M. L., Corbo, F., & Mulinacci, N. (2019). The EFSA Health Claim on Olive Oil Polyphenols: Acid Hydrolysis Validation and Total Hydroxytyrosol and Tyrosol Determination in Italian Virgin Olive Oils. Molecules (Basel, Switzerland), 24(11), 2179. https://doi.org/10.3390/molecules24112179

Wilhelmsson P. (2021) Näringsmedicinska Uppslagsboken 

Påståenden om Omega-3 EPA och DHA från European Food Safety Authority (EFSA)
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2078

Påståenden om olivolja från European Food Safety Authority (EFSA)
https://www.efsa.europa.eu/sv/search?s=polyphenols+in+olive+oilScroll to Top