#Frisktanten

Projektet Frisktanten verkar genom Insamlingsstiftelsen Heart of Sweden vars syftet är att sprida kunskap om hälsa för barn och unga vuxna. 

Insamlingsstiftelses  huvudsakliga syfte är 

att främja barns och ungas miljö

Gällande fysiska, sociala och kulturella faktorer. Miljöer som barn och unga verkar primärt i kan delas upp i livsmiljö, matmiljö och naturlig miljö. Syftet är att bidra till intern utveckling, arbeta för en stabil miljö, samt verka för inre och yttre hälsa. Vi vill uppmuntra till kunskap, kompetens och personlig utveckling.

Att verka för att ge barn och unga förutsättningar för 

psykiskt och fysiskt välmående.

Prenumera på Stiftelsens Nyhetsbrev

På gång!

TVÅ NYA BÖCKER tillägnade barn och ungdomars hälsa som publiceras i slutet på september. 
Intäkterna från böckerna tillfaller Insamlingsstiftelsen Heart of Sweden

#FRISKTANTEN – Ett barns hälsa börjar redan innan det är fött

För att våra barn ska kunna få möjlighet att vara friska, glada och utvecklas på alla nivåer behöver de grundläggande behoven finnas tillgängliga för dem.

I denna bok får du lära dig mer om hur vår kropps livsnödvändiga näringsbehov påverkar hälsan för barnet redan innan det är fött. Rätt förutsättningar från början understöder både kort- och långsiktig hälsa. Våra essentiella näringsämnen påverkar fertiliteten, foster och vidare växande barn.

Hur skapar vi bra förutsättningar för våra barn att växa vidare till unga friska individer med ett starkt immunförsvar fulla av livslust?

Tänk om en stor nyckel till hälsa är vad vi inte äter?

Följ med i ett berättande om hur vi med små men ack så viktiga medel kan främja våra barns välmående.

LIVSLUST
Starka ungdomar: Näring för kropp, själ och sinne

Våra ungdomar är vår framtid.
Stjäl vårt samhälle idag våra barn?

Vad är det som ligger bakom att fler och fler unga mår dåligt psykiskt?
Vad är det som gör att livsstilssjukdomar ökar bland unga? 

Vad är det som ligger bakom att allt fler unga begår självmord?
Vad är det som gör att barn skjuter barn? 

Starka och berörande frågor om ett problem som vi behöver agera på och tiden för det är NU!

För att våra barn och unga ska kunna få möjlighet att vara friska, glada och utvecklas på alla nivåer behöver de grundläggande behoven finnas tillgängliga för dem.

I denna bok kommer du att få ta del av hur vår kropps livsnödvändiga näringsbehov påverkar vår hälsa positivt och därmed vår förmåga att känna livslust. 

Pågående Projekt

#FRISKTANTEN

Den moderna flourtanten

FRISKTANTEN – ett initiativ som startade med en vision, som senare blev till en bok och som nu även är delaktig i ett hälsoprojekt genom Insamlingsstiftelsen Heart of Sweden.

Mission

#Frisktanten värnar om våra barn och ungdomars rätt till hälsa och utveckling

Att verka för att barn, ungdomar och gravida ska erbjudas möjlighet till provtagning för att identifiera eventuella näringsbrister som påverkar vår hälsa och kognitiva förmåga negativt. De skall även i förekommande fall, erbjudas kompletterande funktionsnäring och efterkontroll av upptag.

Att främja för att alla barn, ungdomar och blivande mödrar ska ha tillgång till funktionell och näringstät mat på sin tallrik som gynnar den kognitiva förmågan, den fysiska och psykiska hälsan. Samt en grundläggande förståelse om hur essentiell näring påverkar deras hälsa, välmående, både på kort och lång sikt.

Syfte

Kunskap leder till förändring och ett av stiftelsens ändamål är att utbilda och stötta Frisktanten Ambassadörer, med ett fokus att verka för att informera om de essentiella näringsämnenas betydelse för hälsa, hur det främjar den kognitiva förmågan, den fysiska och psykiska hälsan för barn och ungdomar via tex föreläsningar i förskola, skola, föreningar, företag och instanser.

Stiftelsen verkar för att:

  • Att främja hälsa och förebygga ohälsa bland barn, unga och gravida kvinnor.
  • Att målgrupperna ska få möjlighet till provtagning för att kontrollera eventuella näringsbrister.
  • Att barn och ungdomar, samt gravida, ska erbjudas möjlighet att komplettera eventuella näringsbrister med essentiell funktionsnäring så som till exempel Omega-3, D-vitamin, C-vitamin och PRE-biotika fibrer.
 
Vi tar tacksamt emot en gåva:
Swish: 1234 05 04 07

#LIVSLUST

Heart of Sweden verkar för att ge tillbaka ungdomars förutsättningar till psykiskt och fysiskt välmående.

En ny studie bland 10 000 ungdomar, 13-18 år, visade att 11 % löpte risk för livslånga symtom på svår, depressiv sjukdom (MDD) och 7,5 % för att ha symtom längre än 12 månader. Många studier visar på att näringsbrist och näringsobalanser skapar fysisk ohälsa och är direkt kopplade till psykisk ohälsa.

Den dramatiska förändringen i människolivsstilen, särskilt näringsmässiga vanor, kan vara en av orsakerna till civilisationens sjukdomar, tex. hjärt-kärlsjukdomar, cancer, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, men även psykiska störningar som depression. Detta är något vi behöver agera på och tiden är nu.

Genom att driva projekt – LIVSLUST vill vi på Heart of Sweden få ungdomar att förstå att deras problem kan tillskrivas undernäring eller underskott som forskning visar.

Nu samlar vi in pengar för att kunna erbjuda 1 000 ungdomar, 13-18 år, ta ett blodprov som sedan analyseras av ett oberoende laboratorium i Norge. 

Att nå 1 000 ungdomar ger oss en statistiskt pålitlig studie som vi sedan kan använda för att hjälpa fler ungdomar att må bättre både mentalt och fysiskt genom att äta mer av det de saknar.

Vi tackar för att du är med och stöttar våra ungdomar som ropar på hjälp.


Vi tar tacksamt emot en gåva:
Swish: 1234 05 04 07

Cecilia Korp, Ledamot och initiativtagare till Frisktanten

I samband med att jag sett provsvar från Omega-3 Index på barn och unga som visade på mycket låga nivåer av våra essentiella fetter Omega-3 EPA DHA, tänkte jag att alla våra barn borde få en daglig dos med fettsyror och en multivitamintablett med betaglukaner för att stärka deras hälsa genom en ”fisktant” i skolan, precis som när jag som barn fick ta del av fluortanten för att samhället ville stärka barns tandhälsa.

En av mina visioner är att det kommer att ske. Att frisktanten kommer att existera IRL för att tillgodose barnens grundläggande behov genom att ge dem kompletterande näring inklusive en dos Omega-3. Min förhoppning med ”Frisktanten” är – förutom att nå ut med kunskap till fler människor – att projektet förenar människor som liksom jag har bestämt mig för att vända om och styra tåget från ohälsa till hälsa.

Då behöver vi gå samman, förena våra krafter, ta sikte på målet och samverka för att nå dit. Kommunikation behövs på alla olika språk.

Låt oss göra det för våra barns framtid!

 

Vad menar vi med välmående?

#Livslust
Glädje
Självkänsla
Framtidshopp
Självförtroende
Lycka

Ett barns hälsa börjar redan innan det är fött! 

#Frisktanten

  • Att främja hälsa och förebygga ohälsa bland barn, unga och gravida kvinnor.
  • Att målgrupperna ska få möjlighet till provtagning för att kontrollera eventuella näringsbrister.
  • Att barn och ungdomar, samt gravida, ska erbjudas möjlighet att komplettera eventuella näringsbrister med essentiell funktionsnäring så som till exempel Omega-3, D-vitamin, C-vitamin och PRE-biotika fibrer.
  • Att utbilda och stötta Frisktanten Ambassadörer, med ett fokus att verka för att informera om de essentiella näringsämnenas betydelse för hälsa, hur det främjar den kognitiva förmågan, den fysiska och psykiska hälsan för barn och ungdomar via tex föreläsningar i förskola, skola, föreningar, företag och instanser.
  • Att dela ut Stipendium till exempelvis föreningar, projekt och personer som verkar i enlighet med vårt syfte.

I över 200 år har vi varit eniga om vikten av Omega-3 och det finns mycket information att ta del av. Det finns 2 sidor på ett mynt och det finns många teorier samt perspektiv på hälsa. Är du intresserad av att läsa forskning om våra essentiella fettsyror så rekommenderar vi databasen PubMed.

#Frisktanten är inte tänkt att användas som medicinsk rådgivning. För medicinsk rådgivning rekommenderar Stiftelsen alltid att du pratar med din läkare 

Scroll to Top